מכונות עיבוד - מכונת ניקוי- יש חד

1/2
  • הזנת מסור דיסק וידיא מתוך מחסנית אל מקבע במכונה ע"י מניפולטור.
  • הפעלת אלקטרו-מגנטים להצמדת המוצר.
  • סגירת הפתח ואטימת המכונה.
  • סיבוב המסור.
  • התזת חול.
  • העברת המוצר ע"י מניפולטור למחסנית פינוי.

Visit

3 Hamasger st. Netanya 42378

Call

T: 972-9-8625038
F: 972-9-8820995

 

© 2013 by Vered Mechanica LTD