מכונות עיבוד - מכונה להברזה משולשת- אמן יציקות בלחץ גבוה

1/2
  • הזנת מוצר ידנית למקבע.
  • זיהוי מוצר+ מיקום.
  • דפינה.
  • הברזה משולשת תוך התזת נוזל לקידוח.
  • זיהוי מברז שבור ביציאה.
  • פינוי ע"י העובד.

Visit

3 Hamasger st. Netanya 42378

Call

T: 972-9-8625038
F: 972-9-8820995

 

© 2013 by Vered Mechanica LTD