מכונות הרכבה - מכונה להרכבת פקק באגן שמן - תדירגן

1/3
  • הזנת מוצר ע"י העובד.
  • לקיחת פקק עם תבריג והברגה תוך שמירה על מומנט מדויק.
  • התזת דבק בהיקף קדח המוצר.
  • הזנת פקק ודחיקתו לתוך הקדח.​

Visit

3 Hamasger st. Netanya 42378

Call

T: 972-9-8625038
F: 972-9-8820995

 

© 2013 by Vered Mechanica LTD