מכונות עיבוד - מכונה לעיבוד והרכבת מוצר- טיגרה

1/2
 • הזנת מוצר ידנית למקבע.
 • זיהוי מיקום + דפינות.
 • הסעה לתחנה ראשונה ע"י מנוע סרוו.
 • ביצוע קדח מדורג מצד א'.
 • הטיית המוצר.
 • ביצוע קדח בצד ב'.
 • הסעה לתחנה החדרה.
 • הזנת תותב מויברטור+ בדיקת קיום הברזה פנימית.
 • החדרת תותב בצד ב'.
 • הטיית המוצר.
 • הזנת תותב מויברטור+ בדיקת קיום הברזה פנימית.
 • החדרת תותב בצד א'.
 • הסעת מקבע חזרה לעובד ושחרור מוצר.

Visit

3 Hamasger st. Netanya 42378

Call

T: 972-9-8625038
F: 972-9-8820995

 

© 2013 by Vered Mechanica LTD