מכונות הרכבה - מכונה להרכבת קנה שביב- ורגוס

1/2
  • הזנת קנה למקבע על שולחן סובב.
  • הזנת שרוול מתכת על הקנה.
  • הזנת קפיץ בין הקנה לשרוול.
  • ערגול קצה השרוול ונעילת הקפיץ בפנים.
  • הזנת כדורית פלדה לקדח בקנה.
  • סמרור הכדורית.
  • בדיקת תפקוד.
  • פליטה לתקין/פסול. 

Visit

3 Hamasger st. Netanya 42378

Call

T: 972-9-8625038
F: 972-9-8820995

 

© 2013 by Vered Mechanica LTD